Kansalaisaloite ikääntyvien digipalveluista

22.8.2023

Aloitetta kannattaa mennä kannattamaan, jos haluatte digitaalisia palveluita koskevan lainsäädännön eduskunnan käsiteltäväksi. Kannattajia on vasta alle 3000 ja 50 000 tarvitaan.

Aloitteen sisältö

Esitämme, että eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan ja antavan eduskunnan käsiteltäväksi digitaalisia palveluita koskevaa lainsäädännön, jolla turvataan yhdenvertaiset palvelut ikäihmisille sekä muille sellaisille kansalaisille, joilla on vajavaiset kyvyt käyttää tai mahdollisuus saada heille tärkeitä digitaalisia palveluita. Lain tulee varmistaa mahdollisuus palveluihin puhelimitse, henkilökohtaisesti asioimalla tai muulla luotettavalla tavalla ilman, että on pakko käyttää älypuhelimia tai muita älylaitteita tai turvautua muutoin toimintakykyisenä muiden ihmisten apuun, mahdollisesti jopa omaa etuaan vaarantaen. 

Aloitteeseen pääset painiketta klikkaamalla