Yhdistyksen tarkoitus

Tarkoituksenamme on tarjota jäsenillemme virkistäytymistä järjestämällä tapahtumia ja matkoja. Edunvalvonta-asioista tiedottaminen kuuluu toimenkuvaamme ja kutsumme kokouksiimme eri alojen asiantuntijoita kertomaan eläkeläisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Elämäntilanteisiin liittyvistä tärkeistä käytännön seikoista olemme myös saaneet asiantuntijoiden ohjeistusta. Välillä taas kokouksessamme vierailee vapaa-ajan iloksi tarkoitettuja piristäviä esittelyjä.

Jäsentemme yksinäisyyden torjuminen on yhdistyksemme tärkeä tehtävä, joten koetamme yhteydenpidolla aktivoida heitä mukaan toimintaamme.