Hyvinvointia läpi elämän!

Iloa, virkistystä ja edunvalvontaa 
julkiselta alalta eläkkeelle siirtyville 

Yhdistimme voimavaramme eläkeläisten äänen kuulumiseksi 
- myös valtakunnan päättäjille - ikääntyvien ihmisten tarpeisiin liittyvissä asioissa. Lue lisää.


Ajattelua eläkkeistä vuonna 2024

Viime syksynä aloitettiin keskustelu ja kirjoittelu eläkkeistä. Se lähti alkuun varmastikin nykyisen maan hallituksen säästötoimista? No, joka tapauksessa Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne esitti eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Yhtenä perusteena oli sukupolvien välinen solidaarisuus. Hänen esityksensä on, että vuotuisen bruttoeläketulon 13 500 euroa ylittävän osuuden verotusta kiristettäisiin 0,52 prosenttiyksikköä.

Alin bruttoeläke kuukaudessa olisi siis 1125 euroa, joka ei kiristäisi verotusta.

Sitten alkoi keskustelu ja kirjoittelu niin sanomalehdissä kuin muissa medioissa.

 Työeläkkeitä rahoitetaan työnantajien, palkansaajien ja yrittäjien maksamilla vakuutusmaksuilla sekä sijoituksilla. Eri eläkelait määrittelevät eläkkeiden määräytymisestä. JuEL koskee julkisen sektorin työsuhteissa kertyviä eläkkeitä.

Kerättävät työeläkemaksut rahastoidaan ja työeläkelaitokset sijoittavat varat turvallisesti ja tehokkaasti. Alla Eläketurvakeskuksen kaavio työeläkerahavirrasta 2022.

Työeläkejärjestelmä tuli käyttöön 1960-luvulla. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan 1940-luvulla syntyneet on maksanut 25% eläkkeestään. 1950-luvulla syntynyt on maksanut noin kolmanneksen eläkkeestään.

Työeläkekorotukset

Vuoden 2023 alussa työeläkkeitä korotettiin ja tammikuussa 2024 työeläkkeitä korotettiin 5,7%:n korotuksella. Korotukset perustuivat työeläkeindeksin, jotka vuoden 2024 osalta sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti lokakuussa 2023.

Työeläkeindeksi on määritelty seuraavasti: ” Työeläkeindeksiä käytetään maksussa olevien työeläkkeiden tarkistamiseen. Se lasketaan ottaen huomioon palkkojen ja hintojen muutokset. Palkkakertoimella puolestaan tarkistetaan tulevan työeläkkeen laskennassa vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.”

Nyt on ehdotettu eläkkeiden jäädyttämisen ja sitomisen kuluttajaindeksiin ja tilastokeskus kertoo tämän hetken tilanteesta seuraavasti:

Kuluttajahintaindeksi (2015=100)

122,50

Helmikuu 2024

Kuluttajahintaindeksi

Päivitetty: 14.3.2024

Pienet eläkkeet

Eläketurvakeskuksen graafin mukaan naisista 43,7% eläke oli alle 1400 euroa kuukaudessa. Miesten osuus  vastaavasta ajankohdasta on 31,7%. Erittäin huomioitavaa on, että kymmenen prosenttia eläkeläisistä sai alle 1000 euroa eläkettä kuukaudessa.

Nämä eläkeläiset ovat juuri toimineet julkisella sektorilla. Heidän työpaikkansa ovat olleet puhtauspalveluissa, hoidossa, ja hoivassa, varhaiskasvatuksessa tai ruokahuollon piirissä. Myös monet kaupan alan työtekijät kuuluvat näihin pienen eläkkeen saajiin.  

Eläketurvakeskuksen mukaan työeläkeindeksi nousi vuosina 1995-2022 yli 57%. Samanaikainen ansiotasoindeksi nousi lähes 115%. Palkat nousivat tuona em. ajanjaksolla 38%:lla ja eläkkeet vain yhden prosentin.

Työeläkkeet on sidottu taitettuun indeksiin eli korotukset painottuvat 80% hintojen nousuun ja 20% palkkojen nousuun. Taitettu indeksi tuli voimaan vuonna 1996 ja se on koskenut kaikkia eläkkeitä vuodesta 2005.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuoden 2022 lopulla vanhuseläkettä sai 1 346 000 henkilöä. Naisia heistä oli 55% ja miehiä 45%. Neljännes vanhuuseläkettä saavista on yli 80- vuotiaita.

Keskustelua ns. raippaverosta

Eläkkeiden raippavero eli eläketulon lisävero tuli voimaan vuonna 2013. Tuolloin otettiin käyttöön myös palkansaajien solidaarisuusvero.

Alussa eläkkeiden bruttotulo vuodessa oli 45 000 euroa 6 lisäveroprosentilla. Vuonna 2017 lakia muutettiin, niin että eläketulon lisäveron raja on tällä hetkellä 47 000 euroa ja lisäveroprosentti on 5,25%.

Ajatuksia ja mietteitä

Itseäni häiritsee tässä keskustelussa vastakkainasettelu. Onko jotain muuta vaihtoehtoa tukea näitä nykyisä palkansaajia, jotta eläkkeet riittäisivät tulevillekin sukupolville?  Puheenvuoroissa ei myöskään ole otettu huomioon sitä, että entistä enemmän on vanhoja ihmisiä.

Ne eläkeläiset, jotka ovat nykyisin 75-vuotiaita tai 80-vuotiaita ovat tulleet toimeen eläkkeensä kanssa yli 15 vuotta. Tuota aikana eläkkeet eivät ole nousseet kuin vasta kahden viime vuoden aikana.

Kirjoituksissa on mainittu, että jokainen palkansaaja maksaa edellisen polven eläkkeitä. Olen myös pohtinut miten paljon pienten eläkkeiden mahdollinen lisäverotus lisää toimeentulotuen tarvetta?

 Julkisella puolella eläkkeet ovat hyvin pieniä, noin 1200€/kk miinus verot- miten tällä tullaan toimeen?

Ennen vuotta 2005 eläkettä kertyi 23 ikävuodesta lähtien. Monet sodan nähneet ja sen jälkeen syntyneet aloittivat työnteon hyvin nuorena viimeistään, kansakoulun loputtua 14-15 vuotiaana. Ei ollut varaa opiskella. Kuitenkin he maksoivat tuloistaan veroja ym. maksuja saman verran, kuin yli 23- vuotiaat. 8-9 vuotta ilman, että niitä laskettiin eläkkeeseen.

Vuosina 2005-2016 työeläkekertymä alkoi 18 vuoden iästä ja vuodesta 2017 alkaen kertymä työntekijöille 17 ikävuodesta ja yrittäjille 18 ikävuodesta.

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli syyskuussa 2023 5,5 %. Olemme oppineet tarkkailemaan sähkön hintaa ja me eläkeläiset katsomme tarkasti kaupassa käydessämme elintarvikkeiden hintoja.


Riitta Vehovaara                                                    Ari Lehtinen

Keloliiton puheenjohtaja                                     Keloliiton varapuheenjohtajaKeloliiton matka Rauhalahteen


Matkalle osallistui yli sata yhdistysten jäsentä ympäri Suomea. Pohjoisimmat tulivat Kemistä ja eteläisimmät Helsingistä. Lännen suunnasta tulijat olivat Turusta ja idän suunnasta Joensuusta. Hyvin olivat osallistujat jakautuneet ympäri Suomea.

Ensin meidät toivotti tervetulleiksi Rauhalahden edustaja ja hän kertoi käytännön järjestelyistä ja tietystikin ruokailuajoista.

Itselleni oli heti tuolloin tiistaina jo päästä savusaunan lauteille ja siellähän sauna minua odotti Jätkänkämpän vieressä. Urheimmat kävivät myös kokeilemassa avannon ihanuutta.

Tuolla reissulla tutustui uuteen Oulun yhdistyksen jäseneen ja yhdessä tallustelimme saunomisen jälkeen kuun valossa takaisin hotellin tiloihin.

Ahkerimmat olivat jo aloittamassa karaoke laulantaa ja tanssia, mutta minua veti jo sänky puoleensa.

Yhdistysten kehittämispäivä

Keskiviikkona pidimme yhdistysten edustajille kehittämispäivän, jossa käsittelimme pienemmissä työryhmissä erityisiä teemoja puheenjohtajille ja sihteereille. Omat ryhmät olivat myös talousvastaaville ja matkavastaaville.

Kehittämispäivä toi esille yhdistysten yhteistyön kehittäminen. Meillähän on Keloliitossa 12 alueellista yhdistystä ja ne ovat jäsenmääriltään kovin erilaisia.

Keloliiton hallitukselta toivotiin jatkossa puheenjohtajille ja talousvastaaville suunnattua koulutusta talouden hallinnon perusteista.

Tällaista yhdistysten kehittämispäivää kyllä kannattaa pitää vaikka joka toinen vuosi, jos vaan saadaan siihen rahoitusta.

Kehittämispäivän materiaalit löytyvät Keloliiton kotisivuilta.

Keskiviikko ilta vierähti jo oikein notkein lantein tanssiparketilla, sillä meitä tanssitti Afrikan tähti orkesteri ja solistina Armi Tenkula. Monella tanssiparilla oli kyllä tanssiaskeleet oikein hyvin hallinnassa ja miehet saivat kyytiä, sillä olihan naisten haku.

Rauhalahden osallistujia
Yhdistysten kehittämispäivän osallituijia
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
Yhdistysten taloudenhoitajat
Yhdisten matkavastaavat

Yhdistysten yhteinen iltapäivä

Torstai aamuna oli tarjolla heti aamiaisen jälkeen vesijumppaa. Hotellin kylpylässä on myös mahdollisuus pulahtaa ulkoaltaassa ja se oli oikein mukava yllätys.

Torstaina järjestettiin Keloliiton yhteinen tilaisuus ja siellä esiintyjät olivat Oulusta, Turusta, Vantaalta ja Helsingistä.

Esitykset olivat oikein mukavia ja niissä käytiin läpi mm. Oulun yhdistyksen kuvaelmassa yksi eläkeläinen koetti saada kotona viihtyvää työkaveriaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Helsingin yhdistys  esitti Häät näytelmän, jossa oli esitys suomeksi ja viroksi.

Turun yhdistyksen edustaja esitti runoja ja Vantaalta pelmahti Mustat kissat, jotka tietysti tanssivat tangoa.

Juhlassa vietettiin myös syntymäpäiviä ihan vaan yht´äkkiä!

Tietysti meillä oli myös arpajaiset hyvillä palkinnoilla! Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille! Tallink Silja, Viking Line ja Turva!

Perjantaina sai taas palata matkalaukkua ja suunnata kotimatkalle. Onneksi meille oli kaikille jaettu Turvan toimesta paperinenäliinat ja luulenpa vaan, että nenäliinat tulivat monelle hyvään käyttöön! Tästä retkestä jäi monta hyvää muistoa ja mukavia uusia tuttavuuksia. Voisipa joku romanssikin saada kipinää tämän viikon  aikana?


terveisin Riitta Vehovaara


Iltapäivän esiintyjiä

Helsingin yhdistyksen häät-esitys
Vantaan yhdistyksen Mustat kissat

Mielenilmaisu Senaatin torilla!

1.2.2024 järjestettiin Senaatintorilla suuri mielenosoitus.

Mikkelistä oli järjestetty SAK taholta bussikuljetus tilaisuuteen.

Kävimme yhdistyksemme varapuheenjohtajan Aarno Allénin (kuvassa) kanssa myös osallistumassa mielenilmaisuun.

Tilaisuuden pääpuhujina olivat SAK puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja STTK puheenjohtaja Antti Palola.

Paikalla oli lähes 14000 henkilöä.

Yhteistyökumppaneista puheenvuoron käytti:

  • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry puheenjohtaja Patrik Tanner.
  • Eläkeläiset ry puheenjohtaja Matti Huutola. Matti puhui eläkeläisitä, jotka saavat alle 1200 €/kk eläkettä - TÄSTÄ HALLITUS ON LEIKKAAMASSA.
  • Työttömien Keskusjärjestö puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Kirjoittaja ja kuvat Ari Lehtinen
Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ryKelolainen numero 3/2023 on ilmestynyt. 

Lue tästä  Keloliiton syyskokous 29.11.2023, JHL-talo


Kansanedustaja, lääkäri ja valtiotieteen maisteri Aki Lindén
Puheenjohtaja Riitta Vehovaara

Uusi hallitus

Läsnäolleet Simo-Pekka Hämäläinen, Riitta Vehovaara., Liisa Hangonmäki ja Raili Franzén

Matkailujaoston syyskokous 20.11.2023

Kokous pidettiin JHL-talossa 20.11.2023. Lisää kuvia löydät kuvagalleriasta.


Liity paikalliseen jäsenyhdistykseen


Tallink Siljan tähtitarjous KELO ry:n jäsenille


Tule risteilylle viihtymään. Luvassa on upeita makunautintoja ravintoloissa, runsaasti laadukasta viihdettä, hyvää kotimaista tanssimusiikkia sekä tietysti edullisia meriostoksia. Tarjolla nyt -25% alennus KELO- jäsenille, alennus joka kannattaa hyödyntää! Tutustu risteilyvaihtoehtoihin ja varaa tuotetunnuksella 148240.

Tarjouksen löydät alla olevasta tiedostosta.

Yhteistyökumppanit

Vakuutusyhtiö Turvan logo.

Vakuutusyhtiö Turva ja Julkisen alan eläkeläisten liitto ovat sopineet yhteistyöstä. 
Lue lisää.

Tallink Silja ja Julkisen alan eläkeläisten liitto ovat sopineet yhteistyöstä. Tallink Silja tarjoaa jäsenistöllemme Club One etuuden, sopimusetunumero: 138713
Lue lisää edusta


Varaa Viking Linen matkoja 

Voit varata Viking Linelta matkoja kelo-hintaa tästä linkistä
KELO ry:n logo.

Julkisen alan eläkeläiset

Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki
S-posti: keloliittory@gmail.com, kotisivut: www.keloliitto.fi