Hyödyllisiä linkkejä

Kotivara 

Kansalaisaloite ikäihmisten ja muiden riskiryhmien tasavertaisten palvelujen turvaaminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Löydät sen tästä linkistä  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12196