Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistus

31.1.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (sotepe) tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Samalla annamme jokaiselle asukkaalle tarvitsemaansa apua.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on Daniel Sazonov. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Toimintaamme ohjaa ja valvoo sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto.

Toimialajohtaja on Juha Jolkkonen.

 Yksityiskohtaisempaa tietoa painikkeen linkin takana: