Yhdistyksemme Facebookissa

Facebook-sivumme on jäsentemme suljettu keskustelufoorum ja yhteinen  ajankohtaisen tiedon lähde. Sivua päivitetään viikoittain, tarvittaessa useammin. Yhtrisön jäseneksi hyväksytään vain Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry:n jäseniä (myös jäsenmaksu maksettu). Olette kaiki tervetulleita mukaan julkaisemaan omia kommenttejanne ja osallistumaan keskusteluihin

Ajankohtainen tiedottaminen siirtyy jatkuvasti Facebookista verkkoon, koska n. 480 jäsenestämme vain 150 on mukana Facebookissa