HKE Facebookissa

Facebook-sivumme on jäsenten avoin keskustelufoorum ja yhteinen tietolähde. Sivua päivitetään viikoittain varsinkin nyt, kun koronaepidemia aiheuttaa tiedon tarvetta uusista rajoituksista, ohjeista, suosituksista ja rokotusten aikataluista. Sivu on kaikille avoin, mutta jäseneksi hyväksytään vain Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry:n jäseniä. Olette kaiki tervetulleita julkaisemaan omia kommenttejanne ja osallistumaan keskusteluihin