Liity jäseneksi

Täytä lomakkeen kaikki kentät. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja niitä säilytetään ainoastaan yhdistyksen jäsenrekisterissä, johon on pääsy vain puheenjohtajalla, sihteerillä, taloudenhoitajalla, jösenasiain hoitajalla ja matkavastaavalla.