Jäsenyys

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa julkiselta alalta eläkkeellä olevien, heidän perheenjäsentensä ja ystäviensä yleisiä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa heidän toimintaedellytyksiään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yleistä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään eläkeläisten asemaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontaa, koulutusta ja tiedotustoimintaa, sekä järjestää juhlia, loma- ja virkistystilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja jäsenilleen, sekä laatimalla tarvittavia eläkeläisten asemaan ja toimintaan liittyviä selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 €/vuosi, liittymismaksua ei ole. Jäsenasioita hoitaa  Riitta Ruokolainen puhelimella 040-5373395 ja sähköpostilla riitta.ruokolainen@netti.fi