På Svenska

Välmående genom hela livet!


Glädje, rekreation och intressebevakning för dem, som blir pensionerade från den offentliga sektorn.

Vi förenade våra resurser för att få pensionärernas röst hörd – även för statens beslutsfattare – i ärenden, som berör äldre personers behov. 

Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry (förbundet för den offentliga sektorns pensionärer)

Kunnallisten Eläkeläisten Liitto ry (det kommunala pensionärsförbundet) grundades 1998 för att intressebevaka dem, som blir pensionerade från den offentliga sektorn. På årsmötet den 11.03.2009 godkändes slutligen det nya namnet på förbundet.

Det heter nu Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry (förbundet för den offentliga sektorns pensionärer). 

Den offentliga sektorns pensionärsföreningar ger våra äldre såväl glädje, rekreation som aktiviteter i det dagliga livet

Förbundet hör som medlemsförening till de riksomfattande pensionärsföreningarna  VENK ry.

Intressebevakning

Enligt förbundets regler följer Kelo ry med den allmänna samhälleliga, ekonomiska och sociala utvecklingen, tar iniativ, ger förslag och  utlåtanden. Förbundet ger råd och vägleder sina medlemmar i frågor, som rör pensionärernas ställning, genom att ordna möten, rådgivning, skolning och informationstillfällen.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att delta i äldrerådets arbete på den egna orten.

Vi samarbetar med olika pensionärsföreningar och fackföreningsrörelsen i frågor som berör pensionärernas intressebevakning.

Bli medlem i KELO genom att gå med i den lokala medlemsföreningen.

Om du är intresserad av verksamheten i Kelo ry gå då med i den lokala medlemsföreningen genom att fylla i blanketten nedanför eller genom att ta direkt  kontakt med föreningen.