Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry

Kunnallisten Eläkeläisten Liitto ry. on perustettu 1998 julkiselta alalta eläkkeelle siirtyvien etujen valvojaksi. 11.03.2009 pidetyssä liiton vuosikokouksessa hyväksyttiin lopullisesti liiton nimen muutos. Liiton virallinen nimi on nyt Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry.

Yhdistimme voimavaramme eläkeläisten äänen kuulumiseksi - myös valtakunnan päättäjille - ikääntyvien ihmisten tarpeisiin liittyvissä asioissa.

Julkisten alojen eläkeläisten yhdistykset tuovat niin iloa, virkistystä kuin toimintaakin meidän ikääntyvien ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Liitto kuuluu jäsenjärjestönä Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:hyn, jossa on mukana oman liittomme, Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:n lisäksi viisi muuta valtakunnallista eläkeläisjärjestöä:

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Päällystöliiton evp-yhdistys ry
Suomen Ruskaliitto ry
VR Eläkeläisten Liitto ry.
Oikeutta Eläkeläisille ry