Kansalaisaloite ikäihmisten ja muiden riskiryhmien tasavertaisten palvelujen turvaaminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa

18.5.2023

Aloitteen sisältö

Esitämme, että eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan ja antavan 
eduskunnan käsiteltäväksi digitaalisia palveluita koskevaa lainsäädännön, jolla turvataan yhdenvertaiset palvelut ikäihmisille sekä muille sellaisille kansalaisille, joilla on vajavaiset kyvyt käyttää tai mahdollisuus saada heille tärkeitä digitaalisia palveluita. Lain tulee varmistaa mahdollisuus palveluihin puhelimitse, henkilökohtaisesti asioimalla tai muulla luotettavalla tavalla ilman, että on pakko käyttää älypuhelimia tai muita älylaitteita tai turvautua muutoin toimintakykyisenä muiden ihmisten apuun, mahdollisesti jopa omaa etuaan vaarantaen. 
Riskiryhmiä ovat ikäihmisten lisäksi muun muassa eri tavoin syrjäytyneet, vailla digitaalisia laitteita olevat kansalaiset, digitaalisia palveluita välttelevät, ruumiin ja mielen terveysongelmista kärsivät, ja suomalaista järjestelmää huonosti hallitsevat ihmiset. Monet yhteiskunnan palvelut edellyttävät jo nyt mahdollisuutta lähes jatkuvaan digitaaliseen seurantaan, tiedon hakuun ja kommunikointiin ja epäonnistuminen tässä voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia ja muita elämänhallinnan ongelmia. 
Esitämme myös, että vastaava velvoite ulotetaan koskemaan yrityksiä ja muita yhteisöjä, jotka tuottavat kansalaisten kannalta merkittäviä ja välttämättömiä yhteiskunnallisia palveluja kuten esimerkiksi pankki- ja vakuutustoimintaan, terveydenhuoltoon sekä energiahuoltoon liittyviä palveluita.

Lue perustelut ja kannata aloitetta. Löydät ne tästä linkistä