Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 : Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi

15.9.2022

Ikäohjelman valmistelu sisältyy Marinin hallitusohjelmaan (2020). Tässä raportissa käsitellään tämän hallituskauden ajalla toteutettavia poikkihallinnollisia ikäohjelman toimenpiteitä ja avataan ikääntymiseen liittyviä tekijöitä sekä toimintaympäristön ennakoituja muutoksia. Työtä on valmisteltu ikäohjelman valmisteluryhmässä.

Lue koko julkaisu