Edunvalvonta

Sääntöjensä mukaisesti KELO ry seuraa yleistä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, tekee niihin liittyviä aloitteitta, esityksiä ja antaa lausuntoja. Liitto ohjaa ja neuvoo jäseniään eläkeläisten asemaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontaa, koulutusta ja tiedotustoimintaa. 

Osallistumme julkiseen keskusteluun mm. kuntien ikäihmisten palveluista, sote-uudistuksesta, työeläkeläisten asemasta, palkkatulon ja eläketulon verotuksen saamisesta samalle tasolle, työeläkerahastojen riittävyydestä, eläkeindekseistä, nuorten ja eläkeläisten vastakkain asettelun poistamisesta, sosiaaliturvan uudistushankkeesta ja Kelan palveluista.

Kannustamme jäsenyhdistyksiämme osallistumaan oman paikkakunnan vanhusneuvoston työskentelyyn. 

Teemme yhteistyötä eri eläkeläisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa eläkeläisten edunvalvonnassa.

Olemme mukana laatimassa VENK ry:ltä pyydettyjä lausuntoja mm. sotesta. Osallistumme VENK ry:n kanssa eduskuntaryhmien tapaamisiin ja VENK ry:n järjestämiin tilaisuuksiin. Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry on lähinnä ammattiliittopohjaisten valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen muodostama rekisteröity yhdistys.  VENK ry:n jäsenjärjestöjä ovat KELO ry, Oikeutta eläkeläisille ry, Opetusalan seniorijärjestö ry, Päällystöliiton evp-yhdistys ry, VR eläkeläisten liitto ry ja Ruskaliitto ry.