Vanhusneuvosto

Tavoitteenamme on saada mahdollisimman moneen kuntaan ja kaupunkiin kuntavaalien jälkeen valittaviin vanhusneuvostoihin yhdistystemme edustaja.

Vanhusneuvostot seuraavat kuntien ja kaupunkien toimintaa eläkeikäisten näkökulmasta. Neuvostot tekevät aloitteita ja esityksiä asioista, jotka liittyvät eläkeikäisten hyvinvointiin ja terveyteen, vaikuttamismahdollisuuksiin, elinympäristöön ja asumineen sekä liikkumiseen ja palveluihin.

Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi vuonna 2013. 


Kelo ry:n jäsenyhdistystensä edustajina vanhusneuvostotyössä mukana olevia:

  1. Kuka olet ja missä Kelon jäsenyhdistyksessä toimit? Kuinka kauan olet toiminut kuntasi vanhusneuvostossa jäsenyhdistyksesi edustajana?
  2. Miten vanhusneuvosto mielestäsi toimii ja millaista työskentely on vanhusneuvostossa?
  3. Onko sinulla vaikutusmahdollisuuksia vanhusneuvoston kautta ja mihin asioihin olet voinut vaikuttaa? Otetaanko vanhusneuvoston lausunnot ja kannanotot kotikuntasi päätöksenteossa huomioon?
  4. Kannattaako mielestäsi muidenkin jäsenyhdistysten edustajien pyrkiä vanhusneuvostoon?MARJA VEDOM  

1.

Marja Vedom on Meri-Lapin kunnalliset eläkeläiset ry:n jäsen.  Hän on toiminut myös Kelo ry:n hallituksessa Meri-Lapin edustajana vuosina 2018 - 2019.  Marja on aktiivinen toimija myös Kehitysvammatuki 77 Kemi ry:ssä.

Hän on Kemin vanhusneuvostossa nyt ensimmäistä kautta yhdistyksensä edustajana.  Kemin vanhusneuvosto on Kemin kaupungin sekä eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin.

2. ja 3.           

Tämän vuoden tärkeimpiä käsiteltäviä asioita neuvostossa ovat olleet:

  • eläkeläisten asiat yleisesti
  • terveydenhoitoon liittyvät asiat (kaivataan ”omalääkäriä”)
  • kävelyteiden huono kunto, lumisuus ja liukkaus
  • eläkeläisten/senioreiden kokoontumispaikat ja niiden esteettömyys

Marjan mielestä asioita vatvotaan, ja päätöksenteko on hidasta, mutta vanhusneuvostoa kuullaan ja esitykset otetaan huomioon. 

4.                   

Marja kannustaa eri järjestöjä osallistumaan, vaikuttamaan ja toimimaan yhdessä, koska yhdessä tekemällä saadaan lisää vaikuttavuutta.MAIJA HILTUNEN

1.                  

Maija Hiltunen on Joensuun julkisen alan eläkeläiset ry:n jäsen ja yhdistyksen hallituksen jäsen. Hän on vapaaehtoistyön suuri kannattaja ja on toiminut myös Sotilaskotisiskona yli 40 vuotta.

Maija on Joensuun vanhusneuvostossa ensimmäistä kauttaan; ensin varajäsenenä ja tammikuusta 2021 varsinaisena jäsenenä. Maija on ollut Joensuun kaupungin palveluksessa noin 30 vuotta ja tuntee sen vuoksi kaupungin organisaation ja toimintatavat.  Tästä on ollut hänelle suurta hyötyä ja apua vanhusneuvostotoiminnassa.   Hänellä on siis kokemusta siitä, miten asiat hoidetaan ja hän uskaltaa käyttää puheenvuoroja kokouksissa.

2. ja 3.           

Hän tuntee olevansa kokouksissa hieman alakynnessä edustaessaan poliittisesti sitoutumatonta yhdistystä.                   

Yhdistyksen esityksiä ja kannanottoja ei Maijan mielestään oteta tarpeeksi huomioon.  Uudessa vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa onkin esillä vanhusneuvoston näkyvyyden lisääminen,

Suurta tukea toimintaan hän saa omalta yhdistykseltään, kuten myös ehdotuksia asioista, joita pitäisi käsitellä vanhusneuvostossa. Tärkeäksi Maija kokee avoimuuden eli hän kertoo vanhusneuvoston päätöksistä, kannanotoista jne. oman yhdistyksensä kokouksissa.

4.                   

Maija kannustaa myös eri eläkeläisjärjestöjä toimimaan yhdessä, koska siten ollaan vahvempia. 


31.3.2021 AL