Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021

27.9.2021

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista. Opas löytyy kohdasta linkkejä hyödyllisille verkkosivuille