Kansalaisaloite työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä olevien joukkoliikenteen palvelujen maksuttomuudesta

11.9.2023

Aloitteen päiväys: 5.9.2023

Aloitteen muoto: Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen sisältö: Laki /Joukkoliikennelaki (869/2009)
Lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Valtakunnallisen liikenteen palvelutason määrittelee liikenne- ja viestintäministeriö. Eri väestöryhmien tarpeet on otettava palvelutason määrittelyssä huomioon.
Palvelutason määrittelyä valmistellessaan viranomaisten tulee toimia tarpeellisilta osin yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn tulee sisällyttää yhteistyö vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneet 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. Yhteistyönä tulee mahdollistaa työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä oleville joukkoliikenteen palvelujen saatavuus joko maksuttomana tai pienellä omavastuumaksulla.

Perustelut: Maksuton tai pienellä omavastuumaksulla toimivan paikallis- ja lähiliikenteen tavoitteena on ikääntyvän väestön hyvinvoinnin parantaminen ja julkisten menojen kustannusten kasvun hidastaminen. Hyvinvointialueiden ikäsidonnaisten sote-menojen kasvu kiihtyy, kun ns. suuret ikäluokat lähestyvät 80 jo vuonna 2025.
Suomalaisten liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle vuosittain kolme miljardia euroa menetettynä työtehona, sairastuvuutena, työkyvyttömyytenä, ennenaikaisena eläköitymisenä ja ikääntyvien ihmisten sote-palvelujen sekä koti- ja laitoshoidon kustannusten kasvuna (HS 16.1.2023 UKK-instituutti).
Paikallisliikenteen maksullisuus on muodostunut taloudelliseksi esteeksi yhä useammalle osallistua kaupunkien ja kuntien sekä vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamille maksuttomille tai edullisille liikunta-, kulttuuri- ja harrastuspalveluihin. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin pitää ikäihmiset liikkeessä, torjuu yksinäisyyttä, masennusta ja dementiaa sekä ylläpitää tehokkaasti fyysistä kuntoa ja omatoimista selviytymistä arkisissa toiminnoissa.
Maan hallitusohjelma "Suomi liikkeelle" ikäihmisten osalta.

 

Käy kannattamassa Keloliiton hallituksen tekemää kansalaisaloitetta. Kansalaisaloitteen verkkosivulle pääset tästä linkistä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12579 , jossa vaaditaan vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen jälkeen avautuu vieressä oleva näyttö, jossa rastitat hyväskyntäsi ja sen jälkeen klikkaat "Tallenna kannatusilmoitus" -painiketta. 

Eduskunnan on otettava aloite käittelyynsä, jos se saa vähintään 50 000 kannattajaa 5.3.2024 mennssä, joten jaa linkkiä eteenpäin kaikille tuttavillesi, myös lapsillesi ja lastenlapsillesi, jotka haluavat, että me mummot ja vaarit elämme terveempinä niin pitkään kuin suinkin. 

Kansalaisaloitteen voi tehdä myös oikeusinisteriön hyväksymällä lomakkeella, jonka voi tulostaa aloitteen verkkosivulta ilman kirjautumista. Tiedostolinkin vieressä on Keloliiton postiosoite, jonne lomake tulee postittaa ennen kannatusajan päättymistä 5.3.2024. Lomakkeita on jaossa myös kaikissa tulevissa jäsentapaamisissamme niitä jäseniämme varten, jotka eivät voi asioida verkkopalvelussa.

Tässä myös suora linkki kannatuslomakkeen tiedostoon:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusilmoituslomake/Kansalaisaloite-12579-kannatusilmoitus.pdf 

Postitusosoite:

Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry.
Sörnäisten rantatie 23
00500 Helsinki