Sosiaaliturvauudistus

30.12.2022

Valtioneuvosto asetti vuonna 2020 parlamentaarisen komitean valmistelemaan uutta sosiaaliturvaa. Komitean työskentelykausi on maaliskuusta 2020 maaliskuun loppuun 2027.

Komitean jäsenet ovat kaikki eduskunnan puolueista ja lisäksi on pysyviä asiantuntijoita eri sosiaaliturvan alueilta.

Tutustu sosiaaliturva uudistuksen tämän linkin kautta https://stm.fi/sosiaaliturvakomitea


Sosiaaliturva uudistuksen jaostot

Sosiaaliturva uudistuksen tueksi on perustettu myös viisi jaostoa. Työllisyyden ja osaamisen jaoston vastuulla on osaamiseen, työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvät etuudet. Jaoston puheenjohtajan toimii hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti sosiaali-ja terveysministeriöstä.

Työ-ja toimintakyky jaosto, jonka tehtävänä on selvittää tarkoituksenmukaisen etuus- ja palvelujärjestelmän rakentamista työkyvyttömille henkilöille, jotka ovat nykyisin työttömyysetuuksien piirissä tai viimesijaisen toimeentulotuen varassa.  Jaoston puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Raimo Antila sosiaali-ja terveysministeriöstä.

Kolmas jaosto on asumisen jaosto, jonka tehtävänä on asumisen tukien kehittäminen ja uudistaminen. Työssä otetaan huomioon lasten, nuorten ja perheiden toimeentuloedellytykset. Tämän jaoston puheenjohtajan toimii neuvotteleva virkamies Mikko Horko sosiaali-ja terveysministeriöstä.

Hallintojaoston tehtävänä on etuuksien käsitteistön ja maksuajankohtien  yhtenäistäminen, jotta asiakas voisi hakea yhdellä hakemuksella useita etuuksia.Jaosto kehittää digitalisaation ja tekoälyn käyttämistä. Jaoston puheenjohtajana toimii johtaja Jaana Rissanen sosiaali-ja terveysministeriöstä.

Tutkimus-ja arviointijaosto tehtävänä on tehdä vaikutusarviointia komitean ja muiden jaostojen ehdotuksista sekä komitean työn tutkimus perusteista koordinointia. Jaoston puheenjohtajana toimii johtaja Essi Rentola sosiaali-ja terveysministeriöstä.


Maaliskuussa 2023 julkaistaan komitean välimietintö.


Riitta Vehovaara


Sosiaaliturvaopas tutustumista varten

https://sosiaaliturvaopas.fi/